BOLD. for Managed Marketing
ค้นพบแผน | แบบเริ่มต้น
Pilih Rencana | STARTER
Khám phá kế hoạch | BẮT ĐẦU
發現計劃 | 緩慢
探索计划 | 起步
DISCOVER THE
MANAGED
MARKETING
PLANS FOR YOU:
STARTER | STANDARD | ADVANCE
STARTER
 • Includes Setup / Manage:
  • Meta + Instagram + Google Ads
 • Includes Ads Credits
 • Includes 4 new contents
 • Includes 8 managed postings
 • Includes content creation / copywriting
 • FREE posting calendar / scheduler planning
 • Includes campaign options:
  • + likes / followers / engagements
  • + increase website traffic / brand awareness
 • Includes monthly performance analysis report
 • Includes 1 social media account
  (Meta + Instagram linked)
 • FREE Google Search Campaign setup upon
  Ads Credit top-up
 
STANDARD
 • Includes Setup / Manage:
  • Meta + Instagram + Google Ads
 • Includes Ads Credits
 • Includes 5 new contents
 • Includes 12 managed postings
 • Includes content creation / copywriting
 • FREE posting calendar / scheduler planning
 • Includes campaign options:
  • + likes / followers / engagements
  • + increase website traffic / brand awareness
 • Includes monthly performance analysis report
 • Includes competitor analysis / market trends
 • Includes 1 social media account
  (Meta + Instagram linked)
 • FREE Google Search Campaign setup upon
  Ads Credit top-up
 
ADVANCE
 • Includes Setup / Manage:
  • Meta + Instagram + Google Ads
 • Includes Ads Credits
 • Includes 6 new contents
 • Includes 20 managed postings
 • Includes content creation / copywriting
 • FREE posting calendar / scheduler planning
 • Includes campaign options:
  • + likes / followers / engagements
  • + increase website traffic / brand awareness
 • Includes monthly performance analysis report
 • Includes competitor analysis / market trends
 • Includes 1 social media account
  (Meta + Instagram linked)
 • FREE Google Search Campaign setup upon
  Ads Credit top-up
 • FREE managed on-behalf
  (influencer / affiliate program)
เริ่มต้นกับ BOLD.
พร้อมให้บริการผ่าน:
 • ช่องทางโซเชียลมีเดีย: Facebook / Instagram
  • + การตั้งค่า, การจัดการ, และการตลาด
 • การมีส่วนร่วม:
  • + เพิ่มผู้ติดตาม / ยอดไลค์
  • + ตอบกลับการโพสต์, ความคิดเห็นและรีวิว
 • การสร้างคอนเท้นรายเดือนและการโพสต์ต่างๆ.
 • การวางแผนแคมเปญและกำหนดการต่างๆ.
 • การวิเคราะห์หลังจบแคมเปญ.
SELANGKAH LEBIH MAJU MENGGUNAKAN BOLD.
Pengiriman:
 • Saluran sosial media: Facebook / Instagram
  • + Pengaturan, Manajemen dan Pemasaran
 • Keterlibatan:
  • + Tingkatkan Followers / Likes
  • + Tanggapan untuk Postingan, Komentar dan Ulasan
 • Pembuatan dan posting konten bulanan.
 • Kampanye yang terencana dan terjadwal.
 • Analisis pasca kampanye.
HÃY BẮT ĐẦU VỚI BOLD.
Mô tả:
 • Các kênh truyền thông xã hội: Facebook / Instagram
  • + Thiết lập, Quản lýMarketing
 • Cam kết:
  • + Phát triển người theo dõi / Thích
  • + Phản hồi về bài đăng, bình luậnđánh giá
 • Tạo và đăng nội dung hàng tháng.
 • Lập kế hoạch chiến dịch và lập lịch trình.
 • Đăng phân tích chiến dịch.
BOLD. 搶先一步.
可交付成果:
 • 社交媒體渠道:Facebook / Instagram
  • + 設置, 管理營銷
 • 關鍵:
  • + 增加 追蹤者 / 喜歡
  • + 對帖子, 評論和評論的回應
 • 每月內容創建和發佈。
 • 活動和調度程序計劃。
 • 活動後分析。
BOLD. 一起抢占市场先机。
可传递渠道:
 • 社交媒体渠道:Facebook / Instagram
  • + 设置, 管理和营销
 • 互动:
  • + 增加粉丝/赞
  • + 对贴文、评论和评价进行回复
 • 每月内容创建和发布。
 • 活动和调度规划。
 • 发布活动分析。